DefiSign Life AED

Speciellt tillverkad för alla

DefiSign Life Hjärtstartaren ger tydliga röstinstruktioner och är lätt att användas. Uppbyggd av högkvalitativa komponenter. Med 10(!) års garanti.

10 (!) års garanti

Vår hjärtstartare är uppbyggd av högkvalitativa material och komponenter. En garantitid på 10 år är därför rimligt. Unik på hjärtstartaremarknaden.

Av den renommerade tillverkaren Schiller Medical

Vår hjärtstartare produceras av Schiller Medical från Schweiz; ett framstående märke inom den medicintekniska branschen. Detta syns på hjärtstartarens höga kvalitet.

Lätt att användas

Direkt när locket öppnas är hjärtstartaren klar för användning. Elektroderna är redan anslutna till enheten (pre-connected). På så sätt sparar man dyrbara sekunder.

Lång hållbarhet på elektroder och batterier

Elektroderna har en hållbarhet på 2,5 år. Batterier har en kapacitet på 6 år. Hjärtstartaren visar automatiskt när elektroderna eller batterierna ska bytas.

Hög damm- och vattentäthet

På grund av att Life Hjärtstartaren är så bra skyddad mot damm och vatten kan den hängas både utomhus och inomhus. I köket, vardagsrummet, ett badhus, på kontoret eller i en industriell miljö. Life Hjärtstartaren passar var som helst.

Flerspråkig

Levereras standard med 3 språk. Olika möjliga kombinationer.

Levereras klar för användning

Efter att locket på framsidan öppnas, är enheten DIREKT klar för användning. Elektroderna är föranslutna och hjärtstartaren börjar direkt ge talinstruktioner.DefiSign Life Hjärtstartare är klar för användning direkt

Dyrbara sekunder sparas

Elektroderna är synliga vid första ögonkastet och de är föranslutna till hjärtstartaren. Elektroderna kan fästas direkt på den drabbades bara bröstkorg. Sedan fortsätter hjärtstartaren direkt med HLR-protokollet.På det sättet sparas dyrbara sekunder.

Från spädbarn till vuxen

Vid hjärt-lungräddning på (späd)barn upp till 25 kg ska man använda speciella barnelektroder. Dessa kan förvaras på baksidan av hjärtstartaren. Vid användning av dessa elektroder anpassas elstötens energinivå till barnets kropp.Detta gör DefiSign Life Hjärtstartaren användbar på varje målgrupp; från spädbarn till vuxen.

DefiSign Life AED

Speciellt tillverkad för alla